พรั่น

ภาษาอังกฤษ


v fear
คำอธิบาย: รู้สึกหวั่นกลัว
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวั่น , พรั่น , พรั่นพรึง , หวาดหวั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid , be frightened , be scared , be terrified
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: ่ในใจของคนเหล่านั้นยังพรั่นอยู่ว่าเมื่อเลิกประเพณีล่าหัวแล้วจะเกิดเหตุเภทภัยตามมา