พรั่งพร้อม

ภาษาอังกฤษ


v complete
คำอธิบาย: รวมอยู่มากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: เพียบพร้อม , พร้อมพรั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: prepare
ตัวอย่างประโยค: ภายในรถหน่วยแพทย์กู้ชีวิตพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน
adv in mass
คำอธิบาย: รวมอยู่มากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: เพียบพร้อม , พร้อมพรั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: fully equipped , fully provided
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ห้างสรรพสินค้านี้นี้จะเล็กแต่ก็มีทุกสิ่งพรั่งพร้อมให้เลือกซื้อ