พรักพร้อม

ภาษาอังกฤษ


v complete
คำอธิบาย: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมพรัก
คำที่เกี่ยวข้อง: prepare , ready , assemble
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรยังไม่พรักพร้อม
adv readily
คำอธิบาย: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมพรัก
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , assembly
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพลเมืองของเรามีความรู้พรักพร้อมเมื่อใด ข้าพเจ้าจะรีบปฏิบัติตามพระกระแสรับสั่งของพระชนกนาถทันที