พระไสยาสน์

ภาษาอังกฤษ


n reclining Buddha
ความหมายเหมือนกับ: พระพุทธไสยาสน์