พระแสง

ภาษาอังกฤษ


n sword
ความหมายเหมือนกับ: กระบี่
คำที่เกี่ยวข้อง: sabre , saber