พระเวสสันดร

ภาษาอังกฤษ


n Vessantara
คำที่เกี่ยวข้อง: name of the tenth Bodhisattva , name of the Buddha in his tenth existence