พระเมรุมาศ

ภาษาอังกฤษ


n royal funeral pyre
ความหมายเหมือนกับ: เมรุทอง , ที่เผาศพ , เชิงตะกอน
คำที่เกี่ยวข้อง: golden funeral pyre