พระเทวี

ภาษาอังกฤษ


n queen
ความหมายเหมือนกับ: นางพญา , นางกษัตริย์
คำที่เกี่ยวข้อง: princess