พระเครื่องลาง

ภาษาอังกฤษ


n small Buddha image (used as amulet)