พระอาทิตย์ลับฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n sunset
คำตรงข้าม: พระอาทิตย์ขึ้น