พระอริยะ

ภาษาอังกฤษ


n one who has attained final sanctification
ความหมายเหมือนกับ: พระอริยบุคคล
คำที่เกี่ยวข้อง: converted person


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top