พระหัตถ์

ภาษาอังกฤษ


n hand
ความหมายเหมือนกับ: มือ