พระสูตร

ภาษาอังกฤษ


n mosquito net
ความหมายเหมือนกับ: พระวิสูตร
คำที่เกี่ยวข้อง: net , mosquito bar , mosquito curtain