พระรูป

ภาษาอังกฤษ


n picture
คำอธิบาย: รูปภาพหรือรูปถ่ายของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย
ความหมายเหมือนกับ: รูปภาพ , รูปถ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: photo , photograph
ตัวอย่างประโยค: แสตมป์พระรูป ร.9 ชุด 8 ทั้งชุดมีทั้งหมด 43 ดวง
n royal statue
คำอธิบาย: รูปปั้นหรือรูปหล่อของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย
ความหมายเหมือนกับ: พระบรมรูป
ตัวอย่างประโยค: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และทำบุญในวันที่ 7 สิงหาคม นี้
n royalty in the nunhood
คำอธิบาย: เจ้านายที่เสด็จบวชเป็นชี
หน่วยนับ: องค์, พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: พระรูปชี
ตัวอย่างประโยค: ท่านคงจะเบื่อหน่ายทางโลกเต็มทีจึงตัดสินใจจะผนวชเป็นพระรูปเร็วๆ นี้แหละ