พระราม

ภาษาอังกฤษ


n Rama
คำอธิบาย: ชื่อตัวเอกในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ว่าด้วยพระรามทำศึกกับทศกัณฐ์
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: รามา , ราเมศ , รามราฆพ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพระรามพิชิตกรุงลงกาแล้วก็เสด็จข้ามสะพานเพื่อจะกลับกรุงอโยธยา