พระราชินี

ภาษาอังกฤษ


n queen
คำอธิบาย: พระเจ้าแผ่นดินหญิง, มเหสีของพระราชา
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: ราชินี
คำที่เกี่ยวข้อง: empress
คำตรงข้าม: พระราชา
ตัวอย่างประโยค: ใครๆ พูดไม่ขาดปากว่า นี่คืองานฉลองอภิเษกสมรสของพระราชินีในอนาคต