พระราชดำริ

ภาษาอังกฤษ


n royal thought or idea
ความหมายเหมือนกับ: ความคิด
ตัวอย่างประโยค: การทำฝนเทียมเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกิดจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบท