พระภูมิ

ภาษาอังกฤษ


n guardian spirit
คำอธิบาย: เทพารักษ์ประจำพื้นที่ในบริเวณบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าที่ , เจ้าที่เจ้าทาง , พระภูมิเจ้าที่
ตัวอย่างประโยค: เมื่อปลูกเรือนใหม่ต้องปลูกศาลพระภูมิไว้ด้วย เพื่อให้พระภูมิซึ่งเป็นเจ้าที่ได้อยู่อาศัยและปกป้องรักษาผู้อาศัยให้อยู่ ร่มเย็น