พระพุทธมนต์

ภาษาอังกฤษ


n Buddha´s mantra
คำอธิบาย: คำสำหรับสวดบูชาพระพุทธ
คำที่เกี่ยวข้อง: Buddha´s stanza chant of the Buddha
ตัวอย่างประโยค: พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่