พระบรมวงศ์เธอ

ภาษาอังกฤษ


n prince/princess
หน่วยนับ: พระองค์
คำที่เกี่ยวข้อง: grandson/granddaughter of the king
ตัวอย่างประโยค: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์