พระทัย

ภาษาอังกฤษ


n mind
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: heart
ตัวอย่างประโยค: ท่านจันทร์ทรงประทับที่ระเบียงหน้ากระท่อมติดแอร์ปล่อยพระทัยให้เพลินไปกับธรรมชาติ