พระจันทร์ครึ่งซีก

ภาษาอังกฤษ


n name of annual plant
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lobelia chinensis Lour. ในวงศ์ Lobeliaceae ดอกสีม่วง ใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก
ตัวอย่างประโยค: ต้นพระจันทร์ครึ่งซีกเป็นพืชที่มีฤทธิ์ขยายหลอดลม รักษาโรคหอบหืด
n half-moon
คำอธิบาย: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
หน่วยนับ: เพลง
ความหมายเหมือนกับ: เพลงพระจันทร์ครึ่งซีก
ตัวอย่างประโยค: วงดนตรีไทยกำลังบรรเลงเพลงพระจันทร์ครึ่งซีกอย่างไพเราะ