พระคริสต์เจ้า

ภาษาอังกฤษ


n Jesus
คำที่เกี่ยวข้อง: Jesus Christ