พระคริสต์

ภาษาอังกฤษ


n Christ
ความหมายเหมือนกับ: เยซูคริสต์
คำที่เกี่ยวข้อง: Jesus Christ