พรวด

ภาษาอังกฤษ


v rush
คำอธิบาย: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
ความหมายเหมือนกับ: พรวดพราด
ตัวอย่างประโยค: เขาวิ่งหนีด้วยความกลัวจึงพรวดเข้ามาในห้องโดยไม่ขออนุญาต
n bee-like insect
คำอธิบาย: ชื่อผึ้งโพรง (Apis cerana) ในวงศ์ Apidae เป็นผึ้งขนาดกลาง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ผึ้งงาน , ผึ้งรวง
ตัวอย่างประโยค: แมลงบางชนิดเช่นแมลงปอ, ตะกวด, ผึ้ง, พรวด, กล้องแกล้งและแย้ชอบขุดรูอยู่ในที่โล่งแจ้ง
adv suddenly
คำอธิบาย: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเร็ว , อย่างเร่งรีบ , ทันที
คำที่เกี่ยวข้อง: abruptly , quickly , hastily all of sudden
ตัวอย่างประโยค: ผมหงุดหงิดขึ้นมาทันใด ลุกพรวดไปที่หน้าต่าง แล้วก็โผล่หัวออกไปสบถอย่างหัวเสีย