พรรณนา

ภาษาอังกฤษ


v describe
คำอธิบาย: กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
ความหมายเหมือนกับ: บรรยาย , สาธยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: depict , narrate , relate , explain
ตัวอย่างประโยค: ทหารด้วยกันพูดภาษาทหารกันสั้นๆ ก็รู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องพรรณนาอะไรมาก