พรรค์

ภาษาอังกฤษ


n sort
ความหมายเหมือนกับ: ชนิด , ประเภท
คำที่เกี่ยวข้อง: kind , type
ตัวอย่างประโยค: ยายสงสารก็แต่ลูกสาวกับหลานที่ต้องมาเจอพ่อพรรค์อย่างนี้ แต่มันช่วยไม่ได้จริงๆ