พรรคนาวิน

ภาษาอังกฤษ


n marine
คำอธิบาย: เหล่าทหารเรือที่ประจำการพลรบ
คำที่เกี่ยวข้อง: naval officers
ตัวอย่างประโยค: พรรคนาวินกำลังประชุมแผนการรบ