พรรค

ภาษาอังกฤษ


n party
คำอธิบาย: หมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเป็นฝ่าย เช่น พรรคการเมือง
หน่วยนับ: พรรค
ความหมายเหมือนกับ: พวก , คณะ , พรรคพวก
คำที่เกี่ยวข้อง: group
ตัวอย่างประโยค: พวกพรรคฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภค