พรม

ภาษาอังกฤษ


v sprinkle
คำอธิบาย: เอาน้ำประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: ประพรม , โปรย
คำที่เกี่ยวข้อง: spray , dash
ตัวอย่างประโยค: เจ้าอาวาสกำลังประพรมน้ำมนตร์ให้กับผู้ที่มาทำบุญ
n carpet
คำอธิบาย: เครื่องลาดทำด้วยขนสัตว์, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นบางชนิดที่ใช้ปูลาดว่า พรม
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: เสื่อ , อาสนะ , เครื่องปูลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: rug
ตัวอย่างประโยค: ห้องทำงานปูพรมสีแดง