พร

ภาษาอังกฤษ


n blessing
คำอธิบาย: คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
คำที่เกี่ยวข้อง: benediction , favour
คำตรงข้าม: คำสาปแช่ง , คำสาป
ตัวอย่างประโยค: ประเพณีสงกรานต์นั้นแต่เดิมก็คงมาจากการไล่ผีและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองในเวลาที่มีอันตราย