พย.บ.

ภาษาอังกฤษ


n Bachelor of Nursing Science
คำที่เกี่ยวข้อง: B.N.S.