พยุหแสนยากร

ภาษาอังกฤษ


n army
ความหมายเหมือนกับ: หมู่เสนา , พยุหแสนยา , หมู่เสนา
คำที่เกี่ยวข้อง: troops , legions , hordes , unit
n troops
ความหมายเหมือนกับ: พยุหเสนา , หมู่เสนา
คำที่เกี่ยวข้อง: army , legions , hordes , unit