พยาบาท

ภาษาอังกฤษ


v be vengeful
คำอธิบาย: ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น, ปองร้าย
ความหมายเหมือนกับ: อาฆาต
คำที่เกี่ยวข้อง: be vindictive , harbour thought of revenge/of vindication
ตัวอย่างประโยค: อิทธิพลของศาสนาทำให้คนมีจิตใจเมตตา ไม่พยาบาทอาฆาตต่อกัน