พยาธิตัวจี๊ด

ภาษาอังกฤษ


n trichina
ความหมายเหมือนกับ: หนอนด้น
คำที่เกี่ยวข้อง: gnathostoma spinigerum (gnathostomatidae)
n trichina
ความหมายเหมือนกับ: หนอนด้น
คำที่เกี่ยวข้อง: Gnathostoma spinigerum