พยับ

ภาษาอังกฤษ


adj dark
ความหมายเหมือนกับ: ครึ้ม , มืดมัว
คำที่เกี่ยวข้อง: gloomy , dusky , dim
คำตรงข้าม: จ้า , สว่าง