พยักพเยิด

ภาษาอังกฤษ


v nod in agreement
คำอธิบาย: แสดงกิริยาหน้าตาพลอยรับรู้เห็นกับเขาด้วย, ไม่แสดงอาการให้ชัดเจน เป็นแต่พยักหน้า หรือทำบุ้ยใบ้ไม้มือเพื่อให้รู้
คำที่เกี่ยวข้อง: nod in approval , nod one´s consent
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาแต่งบทความเสร็จก็ไปปรึกษาอาจารย์สอนภาษาไทย อาจารย์ก็พยักพเยิดว่าดีแล้ว