พบเห็น

ภาษาอังกฤษ


v to experience
ความหมายเหมือนกับ: ประสบ , ประสบพบเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: see
ตัวอย่างประโยค: หากท่านพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายหรือทราบข่าว ผู้ค้า ผู้ผลิต ยาเสพติด แจ้ง ตู้ ป.ณ. 33 ปทจ.บางบัวทอง