พนิดา

ภาษาอังกฤษ


n woman
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: วนิดา , หญิง , หญิงสาว
คำที่เกี่ยวข้อง: girl , young girl
คำตรงข้าม: ชายหนุ่ม , ผู้ชาย