พนักพิง

ภาษาอังกฤษ


n backrest
คำอธิบาย: ที่สำหรับพิง
หน่วยนับ: พนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: back of a chair
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีพนักพิงที่ดีและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์