พนักงานเก็บตั๋ว

ภาษาอังกฤษ


n ticker collector
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเก็บตั๋ว
n ticket collector
คำอธิบาย: ผู้ที่เก็บตั๋วจากผู้ที่ซื้อตั๋วไว้แล้วโดยได้รับค่าจ้างตอบแทน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขายืนพูดกับพนักงานเก็บตั๋วครู่หนึ่ง แล้วเดินกลับมาหาเพื่อนซึ่งนั่งซับน้ำฝนด้วยผ้าเช็ดหน้าอยู่