พนักงานดูแลความสะอาด

ภาษาอังกฤษ


n housekeeper
คำที่เกี่ยวข้อง: maid , housemaid