พนักงาน

ภาษาอังกฤษ


n officer
คำที่เกี่ยวข้อง: performer , employee , worker
n clerk
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าหน้าที่
n staff
ความหมายเหมือนกับ: บุคลากร , คนงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: personnel , office worker , staff member
n personnel
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: staff , crew