พนขัณฑ์

ภาษาอังกฤษ


n forest edge
ความหมายเหมือนกับ: แนวป่า , ราวป่า , แนวไพร
คำที่เกี่ยวข้อง: row of tree , forest skirt , edge/skirt of woods