พดกริช

ภาษาอังกฤษ


n name of decorative pattern
คำอธิบาย: ชื่อลายชนิดหนึ่ง เป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช
ความหมายเหมือนกับ: คดกริช , ลายพดกริช
คำที่เกี่ยวข้อง: cursive design alternately consisting of concave and convex
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ท่านนี้มีความรู้เรื่องลายไทยเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญในการวาดลายพดกริชเป็นพิเศษ