พญานาค

ภาษาอังกฤษ


n King of Nagas
คำอธิบาย: พญางูใหญ่
หน่วยนับ: ตน
ความหมายเหมือนกับ: นาคราช , นาคี , นาคินทร์ , นาคา , นาค , นาเคนทร์
คำที่เกี่ยวข้อง: serpent , great Naga
ตัวอย่างประโยค: คำว่า นาค มีตำนานว่าพญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาคตามเดิม

คำที่มี "พญานาค" ในคำ


ทางพญานาค n orbit of the moonค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top