พญาช้าง

ภาษาอังกฤษ


n king of elephant
ความหมายเหมือนกับ: นาเคนทร์ , นาเคศ , นาเคศวร
n king of elephant
ความหมายเหมือนกับ: นาคินทร์ , นาเคนทร์ , นาเคศ
n head elephant
ความหมายเหมือนกับ: กเรนทร์