พญางู

ภาษาอังกฤษ


n serpent
ความหมายเหมือนกับ: พญานาค
คำที่เกี่ยวข้อง: king of snakes , Naga
n the serpent king
ความหมายเหมือนกับ: พญานาค
n king of serpent
ความหมายเหมือนกับ: พญานาค , นาคินทร์ , นาเคนทร์ , นาเคศ
คำที่เกี่ยวข้อง: king of snake , king of Naga
n king of Naga
ความหมายเหมือนกับ: พญานาค , นาคินทร์ , นาเคนทร์ , นาเคศ
คำที่เกี่ยวข้อง: names for serpent-chiefs , king of snake


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top