พงไม้

ภาษาอังกฤษ


n wood
ความหมายเหมือนกับ: แมกไม้ , สุมทุมพุ่มไม้ , ดงไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: bush