พงไพร

ภาษาอังกฤษ


n forest
คำอธิบาย: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ป่า , ดง , พนาลัย , ไพร , พนา , พงพี
คำที่เกี่ยวข้อง: jungle , woods
ตัวอย่างประโยค: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา